O Projekcie

Projekt „Akcja Standaryzacja” powstał w wyniku współpracy lubelskiej Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Uśmiech życia” z Tomaszowa Lubelskiego, które to organizacje dostrzegły szansę dla Trzeciego Sektora w profesjonalizacji działań  poprzez wprowadzenie standardów.

Celem projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych skupionych w Tomaszowskim Forum Organizacji Pozarządowych w wypracowaniu i wdrożeniu standardów zarządzania organizacją pozarządową oraz promowanie standaryzacji wśród organizacji w województwie lubelskim i w całym kraju za pomocą strony internetowej stanowiącej bazę wiedzy nt. standaryzacji oraz forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy organizacjami zainteresowanymi tematyką.

Projekt realizowany jest od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2013.

Purchase cialis no prescription. Buy accutane online. http://drgs365.com/generic-levaquin/ | viagra 100mg
?>