Dobre Praktyki

W dziale tym będziecie Państwo mogli przeczytać o tym, jak standaryzacja wpłynęła na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które przełamały swój lęk przed wprowadzaniem standardów i odważyły się wypracować i wprowadzić własne standardy działania. Oprócz przykładów ogólnopolskich i zagranicznych, będziemy prezentować opinie organizacji bezpośrednio uczestniczących w projekcie „Akcja Standaryzacja” na temat tego, co daje im wdrażanie standardów wypracowanych w ciągu najbliższego roku.

Standaryzacja w usługach opiekuńczych (Cz. 2). Analiza przypadku Napier House

Jednym z problemów, jakie napotykają polskie organizacje pozarządowe w procesie standaryzacji jest niewielka liczba wzorców, które mogłyby służyć za punkt odniesienia i stanowić przykład dobrej praktyki standaryzacyjnej. Polski trzeci sektor jest wciąż młody, a jak wskazują doświadczenia krajów zachodnich – aby dokonać pełnego wdrożenia normalizacji potrzeba kilku lat. Kolejne lata to czas ewaluacji i oceny przeprowadzonego procesu oraz modyfikowanie tych elementów, które nie do końca się sprawdzają.

Czytaj więcej:

Standaryzacja w usługach opiekuńczych (Cz. 1). Opis przypadku Napier House

W tym artykule omówię przykład pierwszej standaryzacji usług opiekuńczych według norm ISO 9000, jaka miała miejsce w Europie i została przeprowadzona w Napier House w Newcastle w Wielkiej Brytanii. W okresie przeprowadzania standaryzacji Napier House pełnił funkcję domu stacjonarnej opieki nad osobami w podeszłym wieku chorującymi psychicznie. Celem omówienia jest przedstawienie nie tylko samego przebiegu standaryzacji organizacji, lecz również dokonanie analizy i wyciągnięcie wniosków dotyczących tego, co było źródłem trudności dla organizacji poddanej standaryzacji, a co ją wzmocniło.

Czytaj więcej:

Standardy pozyskiwania funduszy – przypadek Wielkiej Brytanii

Pozyskiwanie funduszy przez organizacje nienastawione na zysk to jeden z najbardziej newralgicznych aspektów ich działalności. Od niego zależy bowiem przetrwanie organizacji, poziom świadczonych przez nią usług i realizowanych działań, ale z drugiej strony także wiarygodność w odbiorze publicznej opinii. Trzeci sektor w Wielkiej Brytanii wytworzył instytucje i narzędzia służące do regulacji praktyk związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność organizacji trzeciego sektora. Osiągnięcia wypracowane w tym kraju traktowane są jako modelowe.

czytaj więcej...

Fundacja R2 Motocyklowe i Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Fundacja R2 należy do szczególnej grupy – organizacji ratowniczych. Organizacje tego rodzaju podejmują się odpowiedzialności za ludzkie życie. Pracownicy i wolontariusze organizacji ratowniczych, takich jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze i inne tego rodzaju, podczas realizowanych akcji doświadczają silnych obciążeń związanych z ponoszeniem osobistego ryzyka i narażeniem się na niebezpieczeństwo w trakcie akcji ratowniczych, działania pod presją czasu i nietypowych okoliczności oraz oczekiwań świadków i opinii publicznej, skłonnych do nie zawsze kompetentnej i obiektywnej recenzji obserwowanych działań.

czytaj więcej...

Purchase cialis no prescription. Buy accutane online. http://drgs365.com/generic-levaquin/ | viagra 100mg
?>