Standardy w zakresie ochrony danych osobowych

Standardy w zakresie ochrony danych osobowych stanowią ważny element funkcjonowania organizacji pozarządowej. Unormowania dotyczące ochrony danych osobowych przyznają szereg praw osobie, której dane dotyczą, z drugiej zaś strony uprawnieniom tym odpowiadają obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe (przede wszystkim administratora danych).

Czytaj więcej:

Standardy etyczne

Zamysłem niniejszego tekstu jest wskazanie pracownikom organizacji pozarządowych[1] potrzeby wypracowania, wdrożenia oraz przestrzegania etycznych standardów pracy, które są niezbędne, aby wypełniać zamierzoną misję społeczną.

Czytaj więcej:

Warunki zaangażowania beneficjentów w proces standaryzacji

Sposoby zaangażowania beneficjentów we współtworzenie jakości w trzecim sektorze mogą przebiegać na różnych poziomach. Organizacje pośrednio lub bezpośrednio wpływają na uruchamianie partycypacji beneficjentów. Warto odróżnić pojęcie wysokiej jakości usług dostarczanych beneficjentom przez organizacje oraz pojęcie wysokiej jakości relacji organizacji z beneficjentami, choć oba te pojęcia opisują rzeczywistości silnie ze sobą powiązane i współzależne.

 

Czytaj więcej:

Znaczenie instytucji pozarządowych w obszarach edukacyjnych (cz.2)

Mając na uwadze coraz większą profesjonalizację III sektora w Polsce[1], liderzy „pozarządówki” powinni mieć na względzie dopasowanie swoich działań do zachodzących przemian społecznych w naszym kraju oraz do tworzenia takiego rodzaju projektów, które pomogą w rozwiązywaniu krajowych problemów, zw. m.in. z bezrobociem podyktowanym zjawiskiem wykluczenia zawodowego, ubóstwem, czy z brakiem zrozumienia trendów gospodarczych i globalnych przemian.

Czytaj więcej:

Znaczenie instytucji pozarządowych w obszarach edukacyjnych (cz.1).

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

 Albert Einstein

 

Czytaj więcej:

Purchase cialis no prescription. Buy accutane online. http://drgs365.com/generic-levaquin/ | viagra 100mg
?>